Tittel

Virksomhetsarkitekt

Telefon

41 36 17 50

Enhet

Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen

Astri Verdal