Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

90 25 61 01

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Babek Aanesen Hosami