Tittel

seniorrådgiver

Telefon

+47 90 25 61 01

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Babek Aanesen Hosami