Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 90 55 74 07

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Barbara Hoffmann