Bård Andreas Skjeggestad

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

47 79 54 30

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Bård Andreas Skjeggestad