Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 90 27 96 12

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Beata Reppen