Beate Øien

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

40 40 54 67

Enhet

Divisjon bosetting og kvalifisering

Beate Øien