Tittel

Assisterende regiondirektør

Telefon

97 10 57 62

Enhet

IMDi Øst

Benedicte Barkvoll