Tittel

Fungerende personalleder minoritetsrådgivere

Telefon

97 10 57 62

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Benedicte Barkvoll