Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 95 19 58 89

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Benedicte Hollen