Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

95 19 58 89

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Benedicte Hollen