Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 46 61 27 75

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Benedikte Cecilie Nilsen