Tittel

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon

40 22 89 00

Enhet

Strategikontoret

Bjørg Kari Paulsen