Tittel

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon

40 22 89 00

Enhet

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Bjørg Kari Paulsen