Tittel

Fagdirektør

Telefon

+47 99 44 55 29

Enhet

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Bjørg Karin Bjåland Buttedahl