Bjørn Halvorsen

Tittel

Rådgiver

Telefon

+47 90 23 59 94

Enhet

Divisjon bosetting og kvalifisering

Bjørn Halvorsen