Tittel

Fagdirektør

Telefon

+47 41 52 53 14

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Bjørn Holden