Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

45 86 88 45

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Charlotte Fladvad