Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 41 56 28 12

Enhet

Økonomi- og driftsavdelingen

Chen Shangquan