Tittel

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon

+47 40 34 27 48

Enhet

Strategikontoret

Danijela Johannessen