Tittel

Rådgiver

Telefon

45 47 92 10

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Dominik Maass