Ena Pinjo

Tittel

Analysesjef

Telefon

98 07 17 17

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Ena Pinjo