Fakher Haidar

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 90 59 06 46

Enhet

Divisjon økonomi og IT

Fakher Haidar