Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

47 23 28 72

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Farid Shariati