Gudmund Rype

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

99 32 37 13

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Gudmund Rype