Gudmundur Sökjer

Tittel

Ekstern konsulent - BI-Utvikler

Telefon

95 09 48 86

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Gudmundur Sökjer