Tittel

Fungerende direktør

Telefon

+47 90 54 53 60

Enhet

Direktør

Halwan Ibrahim