Hans Kristian Hartmark

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

92 09 68 59

Enhet

Divisjon bosetting og kvalifisering

Hans Kristian Hartmark