Hawra Vordal Juberg

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

45 72 48 41

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Hawra Vordal Juberg