Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 46 83 74 55

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Hazireta Rizvanovic