Tittel

Fungerende analysesjef

Telefon

94 10 01 19

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Jens Lunnan Hjort