Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 91 69 14 53

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Joseph Salomonsen