Tittel

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon

+47 97 67 12 54

Enhet

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Karen Eldbjørg Toven