Tittel

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon

97 67 12 54

Enhet

Strategikontoret

Karen Eldbjørg Toven