Karianne Åsheim

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

97 19 47 87

Enhet

Divisjon bosetting og kvalifisering

Karianne Åsheim