Tittel

Assisterende regiondirektør

Telefon

97 07 78 10

Enhet

IMDi Midt

Karin Erland