Tittel

Assisterende regiondirektør

Telefon

+47 97 07 78 10

Enhet

IMDi Midt-Norge

Karin Erland