Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

95 75 85 08

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Katrine Stegenborg Teigen