Tittel

Utredningsleder

Telefon

+47 94 15 90 54

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Katrine Vidme