Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

48 88 46 27

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Knut Meisingset Johansen