Kristian Landsgård

Tittel

Personalleder minoritetsrådgivere

Telefon

41 57 04 72

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Kristian Landsgård