Tittel

Rådgiver

Telefon

95 10 92 46

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Kristian Takvam Kindt