Tittel

Regiondirektør

Telefon

90 19 66 67

Enhet

IMDi Øst

Kristin Bach Skaset