Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

46 62 34 47

Enhet

Analyse- og mangfoldsavdelingen

Laila Restan