Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

48 50 13 80

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Lene Harbo