Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 90 24 82 41

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Leonardo Doria de Souza