Tittel

Assisterende regiondirektør

Telefon

+47 93 28 00 05

Enhet

IMDi Indre Øst

Lisbeth Dalin