Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

96 74 10 30

Enhet

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Lixian Cheng