Magnus Rønneberg Ruud

Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

90 21 91 00

Enhet

Divisjon virksomhetsstyring

Magnus Rønneberg Ruud