Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

+47 90 23 84 62

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Manzoor Qadeer Khan