Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

45 97 69 83

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Marie Gisetstad Andersen