Tittel

Regiondirektør

Telefon

+47 93 64 10 20

Enhet

IMDi Midt-Norge

Marit Elin Eide