Tittel

Assisterende regiondirektør

Telefon

+47 97 47 64 04

Enhet

IMDi Øst

Marita Kristiansen