Tittel

Seniorrådgiver

Telefon

47 97 84 55

Enhet

Bosettings- og kvalifiseringsavdelingen

Marte Lintoft