Tittel

Virksomhetsarkitekt

Telefon

40 63 94 79

Enhet

Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen

Mateo Guzman-Urbano