Mona Ibrahim Ahmed

Tittel

Minoritetsrådgiver

Telefon

46 54 38 78

Enhet

Divisjon analyse og mangfold

Mona Ibrahim Ahmed